அறிவானந்தன்

கண்டவை,கேட்டவை,பார்த்தவை,படித்தவை,மனதில் உதித்தவை

கள்ளர் சரித்திரம் - 13 -

கள்ளர் சரித்திரம்

நான்காம் அதிகாரம்

புதுக்கோட்டை அரசரும், குறுநில மன்னரும்


http://velu.blogsome.com/2006/02/08/9-2/

0மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு