அறிவானந்தன்

கண்டவை,கேட்டவை,பார்த்தவை,படித்தவை,மனதில் உதித்தவை

பொய் சொல்லலாம்

"பெண்களிடத்திலும, விளையாட்டாகவும், விவாக சமயத்திலும், உயிருக்கு ஆபத்து நேரிட்ட சமயத்திலும், தன் பொருள்களெல்லாம் பறிக்கப்படும் சமயத்திலும் பொய் சொன்னால் தவறில்லை".
என பிதாமகர் பீஷ்மர் கூறினார்

1மறுமொழிகள்:

மணிக்கு, எழுதியவர்: Blogger rnateshan.

இதை அனைவருக்கும் குறிப்பாக தங்கள் இல்லத்தரசிக்கும் அனுப்பி வருகின்றேன்.
நன்றி.

ஆமாம் இதைப் பத்தி உங்க தனிப்பட்டக் கருத்து என்ன?

 

Post a Comment

<< முகப்பு