அறிவானந்தன்

கண்டவை,கேட்டவை,பார்த்தவை,படித்தவை,மனதில் உதித்தவை

மகாத்மா காந்தி

"இந்தியா இப்பொழுது உருவாகி வருவதைப் பார்தால் எனக்கு அதில் இடங்கிடையாது என்று தோன்றுகிறது 125 ஆண்டுகள் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று என்னத்தை விட்டு விட்டேன். இன்னும் ஓர் ஆண்டோ இரண்டு ஆண்டோ இருக்கலாம்.

காந்தி 'அரிசன் ' 15-06-47

0மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு